انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

بیانیه انجمن های تجسمی در مورد جان باختن مهسا امینی

بار دیگر در غم و اندوهی همگانی به خاطر از دست دادن یكی دیگر از جوانان عزیزمان به سوگ نشسته‌ایم.
فاجعه جان باختن مهسا امینی و جوانان دیگر این سرزمین تحت مدیریت و سیاست ناكارآمد ارشادی و ارعابی و با تحمیل و تهدید و آزار روحی و جسمی به هیچ عنوان پذیرفته نبوده و بشدت نکوهیده و محكوم است.
این رویه نه تنها با فرهنگ ایرانی و اسلامی مطابقت نداشته بلكه در این زمان كه بیش از همیشه به درك متقابل و ترویج رواداری نیازمندیم مردم را به دوزخ كین و خشم سوق می‌دهد.
انجمن‌های هنرهای تجسمی این مصیبت و فاجعه دردناك را به خانواده داغدار و مظلوم مهسا امینی و همه مردم شریف ایران تسلیت گفته و امید دارند این سوگ بزرگ، صدای بلند جرس برچیدن كاروان سیاست و مدیریت اجتماعی ناكارآمد باشد. رویكردی كه نه تنها در ایجاد و احساس امنیت موفق نبوده بلكه موجبات بازتولید و توزیع افزون خشم و نفرت را در كشور فراهم خواهد آورد.
واژه‌های کلیدی:  مهسا امینی, انجمن‌های هنرهای تجسمی
تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۰۶/۲۶