انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

کمیته عضویت

انجمن عکاسان ایران در راستای اهداف خود و بر مبنای اساسنامه، هر سال از میان متقاضیان عکاس و علاقه‌مندان به حضور در انجمن هنرمندانی را به عنوان عضو تازه می‌پذیرد. هدف از عضوگیری انجمن، گسترش فعالیت و بسترسازی برای ارائه فعالیت‌های اعضا در سطح کشور و ایجاد ارتباط میان آنان می‌باشد. مسئولیت عضوگیری بر اساس آیین نامه بر عهده‌ی کمیته‌ی اعضا که متشکل از سه نفر از اعضای هیات مدیره می‌باشند.

آئین شاهرودی (مسئول کمیته)

فرزاد هاشمی

رامیار منوچهرزاده