انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اولین جلسه کارگروه جوانان نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران تشکیل شد

اولین جلسه کارگروه جوانان نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران روز چهارشنبه بیست و ششم مردادماه در محل انجمن عکاسان ایران تشکیل شد. در این جلسه که به مدت سه ساعت طول کشید اعضای کارگروه هنگامه ‌امیرابراهیمی، الهام مرادی، فرشته منفردی، امیرحسین کردونی، امین شیرپور و محمد مهرآرا با حضور دبیر کار گروه به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه مطالبات و خواسته‌های طرح شده و مورد انتظار جامعه‌ی عکاسی از برنامه‌ی ده روز با عکاسان مورد بحث قرار گرفت و اندیشیدن به تمهیدات لازم برای برآورده کردن انتظارات و نیازهای موجود در قالب برنامه‌هایی که در مدت ده روز برگزار می‌شود با حفظ کیفیت علمی در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد اعضا پیشنهادات خود را برای برگزاری برنامه‌های متنوع به صورت یک برنامه مکتوب آماده کرده و برای امکان‌سنجی برگزاری در اختیار دبیر نهمین دوره ده روز با عکاسان قرار دهند.

واژه‌های کلیدی:  ده روز با عکاسان ایران, انجمن عکاسان ایران, کارگروه جوانان
تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۰۵/۲۷