انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

کارگروه جوان برای نهمین دوره ده روز با عکاسان تشکیل شد

یکی از مهمترین اهداف نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران» ایجاد یک پل ارتباطی ثابت و مشخص با نسل جدید و تازه‌نفس عکاسی ایران است. ایجاد یک کارگروه متشکل از جوانان فعال این عرصه با مدیریت آقای زانیار بلوری برای هم‌فکری و هماهنگی بیشتر در ارتقای بهتر برنامه‌ها و نشست‌های این دوره خواهد بود.

هنگامه ‌امیرابراهیمی:

دانشجوی عکاسی دانشگاه هنر است و علاوه بر کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینهی عکاسی مستند مشغول به کار است.

الهام مرادی:

دانشجوی ترم آخرعکاسی دانشگاه نیشابوراست و سابقه شرکت در نمایشگاه عکس گروهی و چند ترجمه و پژوهش در زمینه‌ی عکاسی دارد.

فرشته منفردی:

دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه نیشابور است و علاوه بر ارائه عکس در نمایشگاه گروهی، دو کتاب در زمینه‌ی عکاسی منتشر کرده است.

امیرحسین کردونی:

عکاس، مترجم و نویسنده در زمینه‌ی عکاسی است و همچنین پلتفرم کتاب‌عکس دسترس را با هدف به‌وجود آوردن گفتگو، آموزش و نشر در حوزه‌ی کتاب‌عکس تاسیس کرده است.

امین شیرپور:

دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران است و علاوه بر شرکت در چندین نمایشگاه گروهی، مدیریت سایت نشریه‌ی دانشجویی چشمک و سالانه‌ عکس دانشجویان دانشگاه تهران را بر عهده دارد.

محمد مهرآرا:

موسس و مدیر پلتفرم شوت‌شات است و در مجلات متعددی به عنوان مدیرمسئول (نشریه ایز)، سردبیر (نشریه کالوتیپ) و دبیرتحریریه (نشریه ساتین) در زمینه‌ی عکاسی به تحقیق و پژوهش پرداخته است.

تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۰۵/۱۶