انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

مسئول اجرایی و مسئول کارگروه جوانان نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران معرفی شدند

با حکم دبیر نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران ، آقای آیین شاهرودی به عنوان «مسئول اجرایی» و آقای زانیار بلوری به عنوان مسئول «کارگروه جوانان» نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران» انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی ده روز با عکاسان ایران، رامیار منوچهرزاده دبیر نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران طی حکمی آقای آیین شاهرودی را به عنوان «مسئول اجرایی» نهمین دوره «ده روز با عکاسان» منصوب کرد.

وی مدرس رشته عکاسی و عضو هیئت‌مدیره انجمن عکاسان ایران بوده و  بیش از دو دهه است که در حوزه عکاسی فعالیت می‌کند. همچنین دبیر این دوره در حکمی دیگر آقای زانیار بلوری را به عنوان مسئول «کارگروه جوانان» این دوره ده روز با عکاسان منصوب کرد. زانیار بلوری مدرس و منتقد و مترجم عکاسی بوده و حدود دو دهه از فعالیت‌های مستمر ایشان در این حوزه می‌گذرد.

گفتنی است نهمین دوره «ده روز با عکاسان» از ۲۹ مهرماه تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در همه گالری‌های خانه هنرمندان ایران، آغاز می‌شود.

واژه‌های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران, ده روز با عکاسان, رامیار منوچهر زاده, زانیار بلوری, آیین شاهرودی
تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹