انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

توضیح یک خبر

در تاریخ 1 /4/96 خبر برگزاری نمایشگاه عکس به صورت گروهی با عنوان " «تهران شهر زندگی» در خانه هنرمندان ایران" از سایت عکاسی در سایت انجمن عکاسان ایران نقل شد که دوست عزیز عکاس آقای فریبرز میرکبیری طی نامه ای به روابط عمومی انجمن اعلام نموده اند که نمایشگاه مزبور بدون رضایت و اطلاع بعضی از عکاسان گردآوری و ارائه آثار آنان از جمله خود ایشان برگزار شده است. 

ضمن اعلام تاسف از اینکه هنوز بعضی اشخاص و نهادها به حقوق مادی و معنوی عکاسان بی توجه بوده و از آثار آنان استفاده می کنند ، اعلام می نماید که خبر مذکور توسط انجمن عکاسان ایران تهیه نشده و این انجمن بنا به وظیفه اجتماعی خود که اطلاع رسانی رویدادهای عکاسی است خبر مذکور را از سایت دیگری بازتاب داده است .

این انجمن درمورد عملکرد برگزار کننده نمایشگاه مذکور اظهار نظر نمی کند اما بی توجهی بعضی از استفاده کنندگان از آثار عکاسی به حقوق مادی و معنوی عکاسان را که در قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است ، بی توجهی می کنند.  انجمن امیدوار است این حقوق از سوی استفاده کنندگان از آثار عکاسی بیش از پیش رعایت گردد. 

لینک خبر قبلی که توسط انجمن عکاسان ایران بازتاب داده شده است: 

«تهران شهر زندگی» در خانه هنرمندان ایران

«تهران شهر زندگی» در خانه هنرمندان ایران

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران
واژه‌های کلیدی:  شهر , تهران, زندگی, فریبرز میرکبیری
تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴