انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

ناربه آروطونیانس بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۴۸
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - تئاتر - سینما - مناظر شهری
پست الكترونیكی narbeh.ar@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام narbeh1
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 پروژه عکاسی جهت تقویمگروهیتقویم بیکرانه های چاپ صنایع فرهنگی1399/01/01
2 پروژه عکاسی جهت چاپ در تقویمگروهیتقویم سال ۱۳۹۵ شرکت آفومار1395/01/01
3 نمایشگاه خانه فرهنگ شیرازگروهیشیراز نگارخانه وصال1374/06/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی پرترهشرکت برون کالر سوئیس1389/07/051389/07/09
2 عکاسی کالاشرکت برون کالر سوئیس1389/07/091389/07/12
۶- سوابق شغلی