انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

احسان محمودی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۵
شهرستان بیرجند
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - سینما - عکاسی مفهومی
پست الكترونیكی ehsanmahmoodi2552@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام _ehsan_mahmoudi_
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 آدمهای سرزمین منگروهیبیرجند1397/02/01
2 پدی فوبیاانفرادیبیرجند1398/07/20
3 هفته فیلم و عکس استان خراسان جنوبی 97گروهیبیرجند1397/12/12
4 هفته فیلم و عکس استان خراسان جنوبی 1400گروهیبیرجند1400/12/20
5 نوزدهمین جشن تصویر سالگروهیتهران1400/12/06
6 دهمین جشنواره فیلم و عکس امیدگروهیتهران1401/05/05
7 حراج پایان سال2گروهیتهران1400/12/20
8 بیرون را نگاه کن برف میباردگروهیبجنورد1401/03/07
9 چهاردهمین جشنواره هنر های تجسمی فجرگروهیبیرجند1400/11/30
10 جشنواره کارباشگروهیقائن1400/12/06
11 ششمین جشنواره هنر های دیجیتال هکاتمگروهیدامغان1399/12/16
12 هفتمین جشنواره هنر های دیجیتال هکاتمگروهیدامغان1400/12/20
13 هفتمین جشنواره عکس بیرجند در قاب ایرانگروهیبیرجند1397/01/27
14 نهمین جشنواره فیلم و عکس امیدگروهیبوشهر1399/08/06
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی پایهدانشگاه فنی و حرفه ای دختران بیرجند1400/07/011400/10/30
2 عکاسی تخصصی 1دانشگاه فنی و حرفه ای دختران بیرجند1399/11/101400/03/31
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره عکس کارباشقائن1400/12/06اول
2 جشنواره انقلاب مابیرجند1399/11/12دوم
3 جشنواره عکس ملی عناببیرجند1398/05/28سوم
4 سیزدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبیبیرجند1398/08/29برگزیده
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی با موبایلعکسخانه بیرجند1398/03/301398/03/30
2 عکاسی طبیعت و مردم نگاریعکسخانه بیرجند1398/09/021398/09/02
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه پیام نوردبیر کانون تئاتربیرجند1393/10/011395/04/30