انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

عبدالرضا کاظمی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۶
شهرستان خرمدره
گرایش‌های عکاسی طبیعت
پست الكترونیكی abdolreza2005@gmail.com
سایت اینترنتی Naturephoto.ir
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 قرن صفرگروهیگالری انتظامی تهران1401/06/24
2 پرواز خیال ۳گروهیفرهنگسرای خانواده تهران1401/07/25
3 عکس عاشوراگروهیگالری فرهنگ سرای امام خمینی خرم دره1387/10/14
4 online ausstellung iranischer und deutscher kunstlerگروهیGreen Tree 2 Gallery1401/08/14
5 گروهی عکس طبیعتگروهیفرهنگ سرای امام خمینی(ره) زنجان1390/11/05
6 سالانه انجمن عکاسان جوان شهرستان خرم درهگروهیگالری فرهنگ سرای امام خمینی خرم دره1386/06/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدندانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان1400/06/29پذیرش مقاله
2 دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر لهستانلهستان1401/10/29پذیرش مقاله
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی