انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

زهرا نقلی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۱
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - تئاتر - سینما - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی sahra13449@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام sahra.n
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 درخت زندگیگروهینمایشگاه گالری همه1400/11/29
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شبکه سهعکاستهران1398/03/01398/04/0
2 موزه صلح تهرانعکاستهران1397/0/01397/0/0
3 تاتر آوای رستاخیزعکاستهران1397/0/01397/0/0
4 انجمن عکاسان ایرانمدیر تولید پادکستتهران1397/09/141397/09/24
5 تاتر 222عکاستهران1401/02/01401/03/0