انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

هدایت علیپور بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۱
شهرستان قائمشهر
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - سایر
پست الكترونیكی hedayat_944@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام hedayat_alipour
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 [جشنواره تجسمی فجرگروهینگارحانه صبا1399/11/15
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره تجسمی فجرنگارحانه صبا1390/11/15تقدیر شده(چهارم)
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فیلمسازی انجمن سینمای جوانانجمن سینمای جوان ایران1395/08/021396/02/30
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سازمان زیباسازی شهرداری تهرانطراح گرافیک فرهنگیتهران1393/01/011401/07/06