انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

امیر کبیر جباری بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۳
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی
پست الكترونیكی kabiri.amir@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 هنر برای صلحگروهیگالری باروک1398/06/29
2 هفته هنر دانشگاه تکنیکال استانبولگروهیاستانبول ITU1393/11/20
3 پوسته های پنهانانفرادیگالری خاورمیانه1392/12/15
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 رویکردهای عکاسی معاصر (ورکشاپ)دانشگاه سوره1397/09/181397/09/18
2 رویکردهای عکاسی معاصر (ورکشاپ)کافه گالری نقطه1399/07/121399/07/15
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 مسابقات عکس پردیس دانشگاه اکسفورداکسفورد انگلستان1395/04/08مقام دوم
2 بینال فلورانسفلورانس ایتالیا1394/08/03دوم
3 هفته هنر استانبولاستانبوا دانشگاه تکنیکال استانبول1393/11/28اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دیدن در عکاسیموسسه ماه مهر1391/04/101391/06/30
2 نور پردازی عمومیشرکت علمی و فرهنگی فرهنگ فیل تهران1392/05/041392/06/02
۶- سوابق شغلی