انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سیامک اخترکاویان بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۸
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی siyamak7ak@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/siyamak_ak/
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 شریعتی پوشه دومگروهیگالری دیلمان تهران1398/07/05
2 نمایشگاه گروھی ھنرھای تجسمی ھفتمین جشنوارهگروهیسینما گالری پردیس ملت1398/04/26
3 تجربه عکسگروهیگالری ماه مهر1397/11/12
4 نمایشگاه گروهی نیدرا آرتگروهیلیندا فارل پاریس فرانسه1395/09/30
5 نمایشگاه گروهی نیدرا آرتگروهینتا آرت استانبول1396/07/23
6 تجربه عکسگروهیگالری آبان شیراز1397/08/09
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 هنر عکس مهران مهاجرماه مهر1395/04/011395/07/01
2 هنر عکس 2 مهران مهاجرماه مهر1395/08/011395/12/15
3 فاین آرت 1 مهدی مقیم نژادآموزشگاه عکاسی حرفه ای1396/04/011396/07/01
4 فاین آرت 2 مهدی مقیم نژادآموزشگاه عکاسی حرفه ای1396/12/011396/12/01
5 لایت رووم در عکاسی -علی میر اسماعیلیآموزشگاه عکاسی حرفه ای1393/03/011393/06/01
6 عکاسی مستندکلاس های نیمه خصوصی علی میراسماعیلی1393/03/031393/06/03
7 عکاسی معاصر 1و2 حمید سوریماه مهر1396/03/011396/07/01
8 پژوهش در عکاسی حمید سوریماه مهر1396/10/011396/10/01
9 نقد عکس حمید سوریماه مهر1396/09/011396/12/01
10 گفتارهای هنر مدرن در خاورمیانه حمید کشمیرشکنگالری آریا (انلاین)1398/07/061398/10/06
11 کلاس های شریعتی پوشه دومگالری آریا1397/01/301398/03/15
12 کلاس های انقلاب پوشه سومماه مهر1398/03/051399/03/10
۶- سوابق شغلی