انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

پیمان خلف بیگی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۴۷
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی طبیعت - معماری
پست الكترونیكی p.khalafbeyki@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 جشنواره سراسري عكس فيروزهگروهیتبريز1401/05/21
2 جلوه اي از شكوه تاريخ و فرهنگ و تمدن ريگروهیشهر ري فرهنگسراي ولا1401/05/21
3 سمينار اكوتوريسمگروهیهتل امپيك1401/05/21
4 نمايشگاه بين المللي جهانگرديگروهیاصفهان1401/05/21
5 نمايشگاه بين المللي صنايع دستي-گردشگريگروهیتبريز1401/05/21
6 تهران ٨٦گروهیتهران-موزه عكسخانه شهر1401/05/21
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 Bristol salon of photography 2017انگلستان1401/05/21مدال افتخار
2 هشتمين جشنواره فرهنگي و هنري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكيتهران1401/05/21تقدير
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی