انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سینا خانبابائی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۴
شهرستان اراك
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - عکاسی مفهومی - طبیعت - سایر
پست الكترونیكی S.khanbabaie@gmail.com
سایت اینترنتی https://sinakhanbabaei.com/
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 زیپگروهیاراک1393/09/13
2 زنگها برای کسی به صدا در نمی آیدگروهیاراک1394/03/28
3 بطری وارهانفرادیاراک1395/02/08
4 هیس در و دیوار شهر حضور دارندانفرادیاراک1395/05/10
5 زبآدمانفرادیاراک1396/03/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 هشتمین دوره عکس خیامتهران1399/10/10پذیرفته و لوح افتخار
2 پامیر تاجیکستانتاجیکستان1400/12/15لوح افتخار
3 نارینقرقیزستان1399/12/27روبان فیاپ
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 ماهنامه مشق فرداتصویرسازی و جلدتهران1398/04/011400/06/01