انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمد عباسی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۰
شهرستان آبادان
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی
پست الكترونیكی Mohamad.abbasi0631@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 دوازدهمین جشنواره تجسمی فجرگروهیتهران1398/11/29
2 خلیج فارس چشم ابی ازلیگروهیاهواز1401/02/20
3 چهاردهمین جشنواره تجسمی فجرگروهیتهران1400/11/17
4 روایت گل و دلگروهیتهران1398/04/14
5 پنجمین جشنواره ملی اسمان ابیگروهیتهران1400/11/23
6 خانه ای که سیل برد مهری که سیل اوردگروهیتهران مترو میدان ولیعصر1398/03/25
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 منطقه ای سینما جوانزاهدان1388/07/01عنوان نخست
2 دانشجویان امیدتهران1400/04/01نفر سوم
3 اروند امروز ماابادان1398/04/02عنوان نخست
4 شعمدانیمجازی1400/05/05عنوان نخست
5 اروند امروز ماابادان1399/06/05نفر سوم
6 خلیج فارسابادان1401/02/03تقدیر
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 تکمیلی .عکاسی پایه.پیشرفته.عکاسی اتلیه ایاموزشگاه سینماگران جزیره1394/01/221394/10/30
۶- سوابق شغلی