انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

وحید جنت طلب بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۸
شهرستان كرج
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - تئاتر - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی vahid_janattalab@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسیحوزه هنری1387/02/111387/04/30
2 تصویربرداریموسسه آموزش عالی سوره1388/03/191388/06/25
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 استودیو عکس و فیلم عکس ریزان کرجعکاس الی مدیریت مجموعهکرج1382/08/011384/04/31
2 لابراتوار و عکاسی سریرچاپچی عکسکرج1392/08/011393/01/31
3 لابراتور و استودیو عکس ریزان کرجمدیریتکرج1394/04/011394/10/31
4 شرکت ملک نمای ایرانیانعکاستهران1398/03/011399/05/31
5 استودیو عکاسی پرترهمدیریت و صاحب امتیازکرج1385/12/141390/08/14
6 عکاسی فارانچاپ عکسکرج1390/09/011391/03/31
7 عکاسی از آثار هنری فرانسهعکاستهران1399/01/011400/12/31
8 عکسبرداری از مناظر روستایی ایرانعکاسروستاهای ایران1400/01/011401/10/31
9 عکاسی تئاترعکاستهران1383/01/011401/10/20
10 عکاسی تئاترعکاستهران1383/01/011401/10/20
11 عکاسی تئاترعکاستهران1383/01/011401/10/01
12 عکسریزان(عکاسی صنعتی و طلا و جواهر)عکاسکرج1396/01/011401/09/12
13 جشنواره مهرواله(سالن نمایش مهرگان)عکاستهران1400/07/171400/07/20
14 سالن نمایش مهرگان،کارگردان:سارا داروفروش، تاتر:ملکعکاستهران1400/11/071400/11/22
15 خانه نمایش مهرگان،در اندرونم بشارتی ست، کارگردان ععکاستهران1400/09/201400/10/10