انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محسن زین العابدینی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۶
شهرستان البرز
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - عکاسی مفهومی
پست الكترونیكی mohsenpix@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 زندگی با فرش ایرانیگروهیمرکز فرهنگی هنری اکسس‌ثی‌یتر1393/12/15
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 مدرس دانشگاهدانشگاه جامع علمی کاربردی| دانشگاه هنر اراک1395/07/011399/11/20
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 ششمین جشنواره عکس بندر ماهشهربندر ماهشهر1388/12/15دوم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کارشناسی ارشد تاریخ هنردانشگاه آزاد اسلامی1391/07/011393/10/23
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مرکز ملی فرش ایراندبیر دومین، سومین و چهارمین جشنواره عکس فرش دستبافتهران1390/08/061393/12/25