انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

ساسان نژادی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۳
شهرستان اراك
گرایش‌های عکاسی سایر
پست الكترونیكی sasan.nejadi@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/sasan_nejadi
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نمایشگاه تخصصی عکاسان حیات وحش ایرانگروهیخنج - استان فارس1397/11/30
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 ورکشاپ تخصصی عکاسی حیات وحشاراک1396/09/141396/09/17
2 ورکشاپ تخصصی عکاسی حیات وحشخنج - استان فارس1397/12/011397/12/07
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره خیامتهران1398/10/15شایسته تقدیر
2 اولین جشنواره ملی عکس ارسمنطقه آزاد ارس- جلفا1398/08/20داور جشنواره
3 دومین جشنواره ملی عکس ارسمنطقه آزاد ارس- جلفا1401/02/18داور جشنواره
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی