انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

بهرام یزدان پناه بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۲
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی
پست الكترونیكی yazdanpanah.bahram@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 EYE OF THE WORLDگروهیترکیه1401/05/09
2 نمایشگاه فوکوس ۲۰۲۰گروهیمشهد1398/10/29
3 px32023گروهیParis1402/03/15
4 art of autismگروهیiran1401/03/05
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 px3 2020paris1399/05/01 
2 35awardsrussia1400/05/28100 best photos
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی