انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

احمد مایل افشار بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۶
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی
پست الكترونیكی amaj@aphomar.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 پروژه عکاسی جلد و داخل تقویمگروهیتقویم بیکرانه های چاپ صنایع فرهنگی1399/01/01
2 پروژه عکاسی برای تقویمگروهیتقویم بیکرانه های چاپ صنایع فرهنگی1401/01/01
3 پروژه عکاسی برای تقویمگروهیتقویم سال ۱۳۹۵ شرکت آفومار1401/12/14
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی