انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

حسن گائینی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۴
شهرستان قم
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - معماری
پست الكترونیكی bamdad2534@gmail.com
سایت اینترنتی www.hoor-studio.com
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 سبوهای زمینیانفرادیقم. نگارستان اشراق1389/04/25
2 باغ بی برگیانفرادیقم. نگارستان شمسه1390/09/10
3 خانه های تاریخیانفرادیقم. نگارستان فرهنگ1395/07/15
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 Photo Journalismusa1388/10/11اول
2 Black & White Through Creative EyesEmirates1389/10/11اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی