ثبت نام دوره اول سال ۱۳۹۷ آغاز شد. مهلت ثبت نام تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ می باشد