انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

هیات رییسه انجمن عکاسان ایران تغییر کرد


رییس، نایب رییس و خزانه دار جدید انجمن عکاسان ایران انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، با توجه به پایان دوره مدیریت یک ساله اعضای هیئت رئیسه و ضرورت برگزاری انتخابات داخلی انجمن عکاسان ایران در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن، محمد مهدی رحیمیان به عنوان رییس هیات مدیره، مسعود زنده روح کرمانی به عنوان، نایب رییس و حسن غفاری، به عنوان خزانه دار انجمن عکاسان ایران انتخاب شدند. پیش از این سیف الله صمدیان، رییس، فرزاد هاشمی، نایب رییس و افشین شاهرودی، خزانه دار انجمن عکاسان ایران بودند.
افشین شاهرودی، سیف الله صمدیان، فرزاد هاشمی، محمد مهدی رحیمیان، مسعود زنده روح کرمانی،حسن غفاری، مجید ناگهی، سعيد دستورى، محسن راستانی، سيد عباس ميرهاشمى، كمال الدين شاهرخ، و بابک برزویه اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران هستند.
با توجه به تصمیم وزارت کشور مبنی بر تغییر مرجع صدور مجوز و نظارت از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و تشکل ها به مرجعی دیگر، این وزارتخانه به انجمن عکاسان ایران اعلام کرده است که  تا تعیین مرجع نهایی، مجمع عمومی انجمن برگزار نشود و اعضای انجمن و هیات مدیره به استمرار فعالیت جاری و قانونی خود مانند سایر تشکل هایی که در این وضعیت قرار دارند تا اطلاع ثانوی ادامه دهند.
 
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸