«رسیدگی» نمایشگاه گروهی عکس در مشهد

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «رسیدگی» از شنبه  ۱۱ اسفند ماه ۹۷ در ‌نگارخانه چار سوق هنر مشهد در حال برگزاری است.

در بخشی از مقدمه این نمایشگاه به قلم «مهدی فاضل» آمده است: جذابیت تغییر واقعیت به واسطه ی قاب ـ چنانکه «گری وینوگرند» مطرح نمود- گذر از نگاه عادی به نگاه خلاقانه و شاعرانه را رقم زده است تا سرآغازی باشد بر عکاسانگی و نگاه متفاوت بر واقعیتی ملال آور و پرتکرار و کشف زیبایی و تازگی از دل «پدیده های معمولی»!
عکسهای این نمایشگاه، داعیه ی طرحی نو در انداختن در ساحت عکاسی را ندارند! بلکه برعکس! ادعای این عکسها، گام نهادن در مسیر همیشگی عکاسی و پیروی از اصول اولیه ی عکاسی ست! نشان به آن نشان که خشت اول نگاه این عکاسان است، اما راست و درست و نه کج!
«رسیدگی»، پویش هنرجویانی را به نمایش میگذارد که از موضوعات بسیار ساده و عینی همچون «دیوار»، «درخت»، «در»، «رنگ»، آغازیدند و به موضوعات ذهنی و مفهومی همچون «پوشیدگی»، «عکس»، «کودکی» و... پرداختند. اما حتا در همان موضوعات ساده و عینی هم در پی تازگی و طراوت در نگاههایشان بودند.

سیده فاطمه اصغری، صایمه رضایی، معصومه جعفری، فاطمه جلالی، نرگس جوانمرد، ریحانه جودوی، زهرا دشتی، زهرا ذوقی، فریده سرگلزایی، نگین سعیدی، مریم طاهرپور، مهسا عبدالهی، سمانه غفاریان، سمیه غفاریان، حوریه غلامی، فاطمه فلاح، فاطمه کیانی، مهلا محمدزاده، ساجده مهدوش، مهسا نجاتی، مهلا هاشمی از عکاسان حاضر در این نمایشگاه هستند.

گشایش: شنبه ۱۱ اسفند ۹۷، از ساعت ۱۷ تا ۲۰
ادامه بازدید: ۱۲ تا ۱۶ اسفند ۹۷، از ساعت ۹ تا ۱۲  و  ۱۷ تا ۱۹
نگارخانه چارسوق هنر: مشهد، ضلع غربی بوستان کوهسنگی، نگارخانه چارسوق هنر، سالن‎ استاد سلطانعلی مشهدی

دبیرخانه نمایشگاه گروهی عکس رسیدگی
واژه های کلیدی:  مشهد. رسیدگی. چارسوق.
تاریخ خبر: 1397/12/13