نخستین جشنوارۀ سراسری عکس همگام با ابرها

باشگاه کوهنوردی شهریار به منظور ایجادِ توجه و پیوند جامعۀ عکاسی و جامعۀ کوهنوردی و ترغیب و تشویق عکاسان، کوهنوردان و علاقه مندان به ثبت زیباییهای طبیعت و کوهستان، اقدام به برگزاری اولین جشنوارۀ سراسری عکس«همگام با ابرها» در اسفند ماه سال جاری نموده است.
بدینوسیله از تمامی عکاسان،کوهنوردان و علاقه مندان به هنر عکاسی در سراسر کشور دعوت  میشود تا عکسهای خود را با درنظر گرفتن موضوعهای  اعلام شده، به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

●  بخش های جشنواره:
جشنواره در دو بخش عکاسی با دوربین عکاسی و عکاسی با تلفن همراه برگزار میگردد. 

● موضوع جشنواره:
کوهستان: تمامی موضوع های مربوط به کوهستان شامل طبیعت و چشم اندازهای کوهستان،کوهنوردی و صعود به قله ها، غارها و غار نوردی
بدون محدودیت جغرافیایی و مکانی. 

برای مشاهده شرایط شرکت در جشنواره سراسری عکس همگام با ابرها کلیک کنید . 

جوایز:
بخش عکاسی با دوربین عکاسی:
● نفر اول: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ 25 میلیون ریال وجه نقد.
● نفر دوم: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال وجه نقد.
● نفر سوم: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال وجه نقد.
● در این بخش از  سه نفر از عکاسانی که توسط داوران شایسته تقدیر شناخته شوند، تقدیر به عمل خواهد آمد.

بخش عکس های موبایلی:
● نفر اول: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار  و مبلغ 7 میلیون ریال وجه نقد.
● نفر دوم: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ 5 میلیون ریال وجه نقد.
● نفر سوم: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار  و مبلغ 3 میلیون ریال وجه نقد.
● در این بخش از دو  نفر از عکاسانی که توسط داوران شایستۀ تقدیر شناخته شوند، تقدیر به عمل خواهد آمد.
دست اندرکاران جشنواره:
 ● داوران جشنواره:  افشین بختیار، حسین رحمانی، هادی صمدی
● دبیر جشنواره: پریسا رحیمی
● دبیر اجرایی: فرامرز مظفری
● دبیر شورای سیاست گذاری: اسماعیل رهگذر
● پشتیبانی سایت: مهندس علی شیرازی
تلفن : 09354442123 
نشانی ایمیل:  shahriyarclub@gmail.com
نشانی سایت جشنواره: www.shahriyarclub.ir

نشانی دبیرخانه: شهرستان شهریار، میدان حافظ، بلوار شهید مسعود درخشان، نبش کوچه جانبازان،  باشگاه کوهنوردی شهرستان شهریار.

واژه های کلیدی:  ابرها. کوهنوردی. شهریار
تاریخ خبر: 1397/11/11