اسامی سری اول پذیرفته شدگان عضویت در آذرماه ۹۷ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی دوره اول پذیرفته شدگان آذر ماه ۱۳۹۷ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- رضا اقبالی     كرمان
۲- پژمان امینیان     شاهرود
۳- محمد بهمن زیاری     نجف آباد
۴- فاطمه پزشکی مقدم     تهران
۵- احسان جزینی     اصفهان
۶- حسن جوری     رشت
۷- سالار چرمی     كرج
۸- محمد رضا خوش نیت     همدان
۹- سارا رسولی     تهران
۱۰- حسین ساکی     تهران
۱۱- کیمیا سعادت     تهران
۱۲- امین شرف صالح     تهران
۱۳- مجید شقایی فلاح     مشهد
۱۴- عطااله عطاران     تهران
۱۵- شایان غفاری     بويراحمد
۱۶- سعید غلامحسینی     تهران
۱۷- علیرضا فانی     شميرانات
۱۸- مینا فتاحی امین     تهران
۱۹- طاهره فلاحت پیشه     تهران
۲۰- مهدی قنواتی     تهران
۲۱- ناهید مظهری     اصفهان
۲۲- فاطمه کرباسچی     همدان
۲۳- کارین کریم‌مسیحی     تهران
۲۴- تهمینه سرایی مقدم     تهران
۲۵- علی اصغر داوود آبادی     تهران
۲۶- کورش ادیم     تهران

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

واژه های کلیدی:  عضویت، انجمن عکاسان ایران، پذیرفته شدگان
تاریخ خبر: 1397/11/04