نمایشگاه گروهی عکس مدرسان و دانشجویان عکاسی دانشکده خبر

نمایشگاه گروهی عکس مدرسان و دانشجویان عکاسی دانشکده خبر در گالری تم برگزار می شود . 

هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه :‌ حسن غفاری ، پدرام میرصادقی ،‌ سید رضا سمیع، فهیمه موسوی، الهام شویکلو، مینا محبی ، ملاحت ظهیری،‌ زهرا منتظری، احمد رکابی ، رضا پور سیف ، فرهاد علی دوست ، هدایت صفاری 


آیین گشایش: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
ساعت ۱۷ تا ۲۰ 
بازدید: ۱ تا ۶ اردیبهشت
گالری تم:
کریمخان/ نجات الهی شمالی/زبرجد/شماره۱۰

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران
واژه های کلیدی:  خبر. حسن غفاری. تم
تاریخ خبر: 1397/01/28