اسامی سری دوم پذیرفته شدگان عضویت در خرداد ماه ۹۶ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی دوره اول پذیرفته شدگان خرداد ماه ۱۳۹۶ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- الهام آزمند      رشت
۲- پوریا اتابکی پاسدار      تهران
۳- جواد حسن پور      اسفراين
۴- فرزاد حسینی عبدالهی      تهران
۵- ساجد حق شناس      سنندج
۶- مهدیه خدابنده لو      تهران
۷- محمود ذاكري بازمانده      رفسنجان
۸- امیرمحمد راد      رشت
۹- رضا عطایی      اصفهان
۱۰- کبری علی پور      رشت
۱۱- علی فربود      تهران
۱۲- حسین فرح بخش      بهبهان
۱۳- مسعود فریدرضانیا      تبريز
۱۴- سعید قاسمی      اهر
۱۵- ناصر منصورافشاری      تهران
۱۶- مجید میرشفیع      تهران
۱۷- ترانه نایینی      تهران
۱۸- سهراب نقش پور      تهران
۱۹- محمد علی کهتری      شهريار

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

واژه های کلیدی:  عضویت، انجمن عکاسان ایران، پذیرفته شدگان
تاریخ خبر: 1396/07/15