رونمایی کتاب کاوه فرزانه " از آشوب ادراک تا ستایش عکس " برگزار می شود
آیین رونمای از کتاب عکاس فرهیخته کاوه فرزانه  با عنوان " از آشوب ادراک تا ستایش عکس" چهارشنبه 15 اردیبهشت برگزار می شود . 

به گفته مولف این کتاب پاره نخست از مجموعه ای 4 جلدی است که  به صورت  مجموعه تحلیل نقد و خوانش عکس با متنی روایی نگارش شده است. برای تالیف این مجموعه سال‫ها وقت صرف شده و  بیش از 400 کتاب که به عنوان منابع در کتاب ذکر شده مطالعه گردیده است. 

کاوه فرزانه می گوید : " مفهوم لحظه در بستر زمان ، اگر این گزاره ساده را بپذیریم که زمان ، حاصل جمع لحظه هاست، آنگاه می توانیم هم علت آن تاثیر گذاری عکس را روی بیننده و هم تاثیرگذاری های احتمالی آینده را بفهمیم. تاثیری که اکنون می گیریم، بستگی به انباشت ذهنی پشت سرمان که حاصل جمع لحظه های عبور شده از آن است، دارد و کاملاً وابسته است به جهت حرکت. تغییر جهت حرکت در فواصل کوتاه، تنش برانگیز است، اما در دراز مدت ، قابل انجام است. مسیر یک رودخانه را نمی توان در فاصله یک متری تغییرداد . آشوب اغتشاش و تجمع تنش ، حاصل این نوع عملکرد است. اما می توان آن را در چندین ده متر جلوتر تغییر داد، بدون پدید آمدن چنین عوارضی اندیشه هم همین گونه است، می توان در باد حرکت کرد و نسیمش را به هزار توی وجودی، اندک اندک دوانید در ترانگاترنگ اندیشه..." 

لازم به ذکر است مراسم رونمایی دیگری در تهران در دست هماهنگی است که تاریخ آن متعاقباً اعلام می گردد. 

محل برگزاری : کرج عظیمیه ، 45 متری کاج ، نبش پامچال جنوبی 
کتاب و سرای فرهنگ چیستا     02632522268 
زمان : چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 
ساعت : 15 تا 17 

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران 
تاریخ خبر: 1395/02/14