برگزاری تور عکاسی از شرکت فرش آستان قدس در مشهد

با همکاری روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی و کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد، تور عکاسی از شرکت فرش آستان قدس با حضور چهل تن از عکاسان هنری، صنفی و هیات مدیره اتحادیه در این بازدید برگزار شد.
 این برنامه با مشارکت و همکاری گروههای عکاسی کافه هنر ، کانون عکس مشهد و عکاسان صنفی و با هدف آشنایی هنرمندان در عرصه عکاسی و هنر با حوزه صنعت و توان تولید ملی و معرفی کالا و خدمات از طریق رسانه و هنر عکس می باشد.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی در سال 97 در تمامی حوزه های فعالیت سازمان این برنامه ها بطور مستمر با سه وجه فعالیت های سازمان در حوزه صنعت، معدن و تجارت، رسانه و هنر صورت خواهد گرفت.

 

روابط عمومی کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد 

واژه های کلیدی:  صنعت، خراسان، فرش، آستان قدس؛ مشهد
تاریخ خبر: 1396/12/21