برگزاری نخستین جشنواره‌ عکاسی تهران شهر امن

نخستین جشنواره‌ عکاسی تهران شهر امن به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، دبیر نخستین جشنواره عکاسی شهر امن گفت: علاقه‌مندان و هنردوستان در زمینه عکاسی تا 15 آبان‌ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

محمد سعادتی‌پور افزود: پیرو جلسه با سرداررحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در هفته ناجا این جشنواره برای اولین بار با شعار پلیس برای امنیت، امنیت برای همه، نخستین جشنواره عکاسی تهران شهر امن  برگزار شود.

دبیر نخستین جشنواره عکاسی شهر امن به 5 بخش این جشنواره را نام برد، و گفت: این جشنواره از 5 بخش تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

- مشارکت عمومی در امنیت کلانشهر تهران

- امنیت تهران در سایه مدیریت هوشمند

- رویکرد اجتماعی پلیس تهران در امنیت

- ارتقاء احساس امنیت اجتماعی شهروندان

- جلوه‌های امنیت شهر تهران

محمد سعادتی‌پور اضافه کرد: به بهترین آثار برگزیده تندیس جشنواره دیپلم افتخار و به ترتیب نفرات اول مبلغ 30 میلیون ریال؛ نفردوم 25میلیون ریال؛ نفر سوم 25میلیون ریال و دربخش ویژه نیز نفرات اول تا سوم درکنار دیپلم افتخار جوایز نقدی به مبلغ 15میلیون ریال و نفرسوم 5 میلیون ریال اهدا می‌شود.

آثار برگزیده یکم و دوم آذرماه درمعرض دید علاقمندان به نمایش در می‌آید.

خبرگزاری ایلنا
واژه های کلیدی:  شهر، امن، نیروی انتظامی،
تاریخ خبر: 1396/07/18